Da li Vam je Vaš agent osiguranja ovo rekao?

ISKLJUČENJE OBAVEZA OSIGURAVAČA

Član 9.


Osiguravač neće isplatiti osiguranu sumu za slučaj smrti usled

nezgode ukoliko smrt osiguranika nastupi usled sledećeg:


1. ratnih događaja; 


2. učešća u bilo kom aktu koji u sebi sadrži karakteristike

terorizma, na strani terorista;


3. nuklearne katastrofe;


4. učestvovanja u oružanim sukobima, građanskom ratu, pobuni, ustanku ili nemirima na strani podstrekača nemira;5. obavljanja delatnosti u svojstvu vojnog pilota, pilota helikoptera ili posebnog pilota (npr. letača zmajem, vozača balona, vozača motornog zmaja, skakača padobranom);


6. bavljenja opasnim sportom (npr. alpinizam, dubinsko ronjenje i sl);


7. učestvovanja na takmičenjima u vožnji ili na treninzima u

vozilima za vožnju na zemlji, u vazduhu ili na vodi.

Osiguravač će isplatiti osiguranu sumu u slučajevima navedenim u tačkama 5, 6 i 7, samo ako je obračunata i na polisi evidentirana dodatna premija za osiguranje

posebnih opasnosti;

8. prirodne katastrofe i elementarne nepogode (vulkanske

erupcije, zemljotresa, poplave i sl.), epidemija i pandemija;
9. pri upravljanju vozilima za vožnju na zemlji, u vazduhu ili na vodi bez propisane službene isprave koja daje ovlašćenje vozaču za upravljanje i vožnju tom vrstom i tipom vozila.

Odredbe ove tačke neće se primenjivati u slučaju kada neposedovanje propisane službene isprave nije imalo uticaja na smrt osiguranika. Smatra se da osiguranik poseduje propisanu službenu vozačku ispravu kada u cilju pripremanja ispita za dobijanje službene isprave preuzima vožnju uz neposredni nadzor službe ovlašćenog stručnog lica;


10. ako je ugovarač osiguranja, osiguranik ili korisnik namerno prouzrokovao smrt osiguranika;


11. pri pripremanju, u pokušaju ili izvršenju umišljajnog krivičnog dela, kao i pri begu posle takve radnje;


12. uzročne veze smrti osiguranika i delovanja narkotičkih

sredstava ili alkoholisanog stanja osiguranika, odnosno ukoliko postoji doprinos osiguranika nastanku osiguranog slučaja usled delovanja narkotičkih sredstava ili alkoholisanog stanja osiguranika .


Smatra se da je osiguranik u alkoholisanom stanju ako se utvrdi prisustvo alkohola u krvi više od 6,48 mil. mola (0,30 ‰) kod vozača, a kod ostalih osiguranika više od 21,6 mil. mola (1,00 ‰).


Smatra se da je osiguranik pod dejstvom narkotičkih sredstava ukoliko se utvrdi prisustvo narkotika u organizmu u bilo kojoj količini.


Nije? A šta mislite zašto?


Bravo ! Pogodili ste..... Koliko lepih razloga da Vama ili Vašima ne isplate osiguranu sumu...Šta kažete? Nisu u pravu? Ne postoji ni jedan od ovih razloga da Vam ne isplate osiguranu sumu?
E to ćete morati Vi da dokazujete.... 
OTKUP POLISE ŽIVOTNOG OSIGURANJA OD WIENER STÄDTISCHE


Kako Vam krokodili ne bi otkinuli još od onoga što Vam je preostalo treba obratiti pažnju na sledeće:

Nakon što ste i/ili ako ste uopšte ustanovili da Vas je agent prevario, i da nema ništa od dobiti od 50% na osiguranu sumu ( privatna penzija ili renta), rešili ste da raskinete „ugovor“ i podignete ono što Vam krokodili ostavljaju.

Najpre treba utvrditi šta Vam ostavljaju, tj. koju su sumu sami sebe obavezali da Vam vrate ukoliko želite da prekinete da im dalje poklanjate novac.

Nakon što ste potpisali Ponudu krokodilima da se osigurate i uplatili prvu premiju dobili ste Polisu osiguranja gde piše koliku premiju plaćate, koliko godina plaćate i kolika Vam je osigurana suma u slučaju doživljenja, smrti i povrede ( za Classic mešovito osiguranje sa učešćem u dobiti). Dalje dobili ste uslove osiguranja i, ono što nas sada zanima TABELU REDUKOVANIH I OTKUPNIH VREDNOSTI.
To Vam je kao i polisa jedan kič šareni braonkasti papir koji imitira starinu mermera.
U gornjem levom uglu piše osiguranje života, broj polise i ponude kao i datum odašiljanja ovih dokumenta. U gornjem desnom uglu nalazi se logo Wiener Städtische. U sredini imate tri kolone, prva označava broj godina od početka osiguranja, druga redukovanu vrednost polise a treća OTKUPNU VREDNOST POLISE.

Ako Vas zanima  koliko krokodili treba da Vam daju za otkup Vaše polise onda ovako: Za prvu godinu, kada ste platili prvu premiju, redukovana i otkupna vrednost ( gledate vodoravno – nula). Za drugu godinu, redukovana vrednost, neka cifra, za otkupnu vrednost – nula).

I tako redom, tek za treću godinu sleduje Vam neka cifra i više od pola manja nego što ste uplatili. Dakle ako ste plaćali pet godina, spustite se do petice u prvoj levoj koloni pa onda vodoravno do kolone sa otkupnim vrednostima gde piše koliko treba da Vam vrate.

Vi ćete naravno pozvati Kol centar na 0800/200-800 i raspitati se o proceduri otkupa. Ljubazna, cvrkutava devojka uputiće vas da dodjete u pametnu zgradu na Novom Beogadu, u ul. Trešnjinog cveta br.1, da ponestete Polisu i Tabelu otkupnih vrednosti, da im to tamo ostavite i da čekate jedno 15 – 30 dana da Vam vrate ono što oni misle da vam pripada. Naravno to Vam neće reći, već samo da im predate navedena dokumeta.

Ako tako učinite postoji velika verovatnoća da će Vam dati i manje no što piše u tabeli, a vi pošto nećete više imati tabelu nećete ni znati koliko su Vam opet zakinuli, a neće imati ni kome da se žalite pošto nećete imati dokaz ..
Zato pre nego što im odnesete polisu i tabelu, obe fotokopirajete, overite u opštini ili sudu pa kad originale predate Štetiši, zahtevajte od službenika da Vam stavi potpis prijema na fotokopijama.

Oni će Vam poturiti jedan njihov formular da potpište i reći "Bez brige", ne potpisujte ga dok ga dobro ne pročitate i obavezno tražite kopiju za sebe.

Izbegavaće da vam daju kopiju formulara, kao i da potpišu Vašu fotokopiju polise i tabele, budite uporni, no ako i po cenu da Vam odbiju otkup, odbiju da Vam potpišu kopije - opet ćete imati šta da podnesete Narodnoj banci Srbije ukoliko Vas opet zakinu... 

Najverovatnije da tada neće jer će videti da niste ovca i da  ćete se boriti i za to što Vam je preostalo..