KAKO NAPLATITI OBEŠTEĆENJE ZA TELESNU POVREDU OD OSIGURANJA


POVREDILI STE GLAVU, ZADOBILI PRELOM RUKE, NOGE ILI NE DAO BOG KIČME?

IMATE POLISU ŽIVOTNOG OSIGURANJA SA DOPUNSKIM OSIGURANJEM ZA TELESNE POVREDE?


INTERESUJE VAS KAKO NAPLATITI OBEŠTEĆENJE?


NAJPRE IZUČITE ISKUSTVO GOSPODINA TODORA NS


Bio sam osiguran u Viener Stadtische (valjda se tako piše) i tada sam rekao nikada više. 
Pre 5 godina smo sazidali kuću i naravno odlučimo da je osiguramo.
Tadašnji poslovni partner nam preporuči Viener jer njegova ćerka tamo radi, on garantuje,... Odradili smo osiguranje kuće i svih stvari (krađa, poplava, zemljotres,...), i zdravstveno osiguranje za majku i mene. 
Mislim da je sve to bilo oko 500-600 eur godišnje. Sve smo plaćali na vreme i posle godinu i po ja se povredim. 
Pokidani ligamneti skočnog zgloba, pokidana tetiva, bio sam u gipsu 2 meseca. 
Pozovemo osiguranje i kažemo da sam se dan pre toga povredio, da sam u bolnici, itd. i oni nam kažu da samo skupljamo sve nalaze i da im to donesemo kada se potpuno oporavim makar to bilo i za godinu dana, a da sada nema potrebe ništa da pokrećemo. 
Nosio sam gips skoro dva meseca, nakon toga išao na elektro terapiju još dva meseca i kada se sve to završilo odemo kod njih sa svim nalazima.
 Odjebali su nas kao u fazonu sada je kasno morali ste u roku od 72 sata od povređivanja da nam se javite. 
Kada smo im rekli da smo ih zvali i da su nam rekli da ne trebamo ništa da radimo samo su nas otkačili i na tome se završilo. Od tada više ni dinar nisu dobili.


ZAŠTO JE GOSPODIN TODOR IZ NOVOG SADA OVAKO PROŠAO SA ŠTETIŠAMA?

Zato što ne poznaje prirodu ovdašnjih osiguravajućih kuća koje vas neće prevariti samo ako im ne date priliku za to ...

Zato što nije pročitao ponudu koju je potpisao a koja čini deo ugovora....

Zato što tu ponudu i nije mogao da pročita jer je poslovna politika osiguravajučih kuća da agent stalno " zaboravlja" da klijentu, osiguraniku ostavi ponudu ( pogledajte je ovde)
a u kojoj lepo piše u čl. 8 i čl.9 da nikave usmene izjave ne obavezuju osiguravajuću kuću, te se na njih ne možete pozivati ...
Dakle nemojte se nervirati 
Ako želite da naplatite obeštećenje morate im napisati pismo, ovako..


U gornjem levom uglu
Ime i prezime, adresa
Br. polise ________
Br.ponude _______
Datum


     UPRAVNOM ODBORU VINER ŠTETIŠE ADO BEOGRAD
              ul. Trešnjinog cveta br.1, 11070 Novi Beograd


Poštovani,
Ja, (ime i prezime) Vaš sam osiguranik po polisi br gornji od (datum). Dana _______, zadobio sam povredu ( navedite čega), tako što sam ( navedite kako).
Dostavljam vam nalaz lekara ( otpusnu listu bolničku ili drugi dokument) te Vas molim da mi u roku od 30 dana odgovorite kakvo mi obeštećenje sleduje. Ukoliko mi ne odgovorite u navedenom roku  biću prinuđen da zaštitu tražim od Narodne banke Srbije.
S poštovanjem
_______________


PS 
Obzirom na čl. 8 i 9 ponude koju sam potpisao a koja je deo ugovora, molim Vas da me ne kontakirate telefonom, niti da mi šaljete agenta, te da mi odgovorite isključivo pismeno 


                                       E TAKO


Ništa neće škoditi ako pišete na računaru da zalepite iskustvo Todora NS, tako ćete ih verovatno odvratiti od daljih pokušaja da Vas prevare ...


                            Srećno...


Eh da, pismo pošaljite proporučenom poštom sa obaveznom povratnicom kako biste imali uvida kada su ga primili ..